21 października, 2016

Dzieje Apostolskie

Czas trwania: 179 minut

Nazwa: Od czasów starożytnych księga ta nazywana była „Działalność Apostołów”. W papirusie P45 i w Kodeksie Synaickim występuje nazwa „Dzieje”. Nazwa „Dzieje Apostolskie” występuje we Fragmencie Muratoriego, i prawdopodobnie stąd została zapożyczona do dzisiejszych wydań Biblii.  
Autor: Autorstwo księgi przypisuje się Łukaszowi, temu samemu, który napisał Ewangelię wg. św. Łukasza. Wskazują na to zarówno źródła wewnętrzne – analiza tekstu księgi, jak i zewnętrzne – dokumenty pozabiblijne.
 
Czas powstania: prawdopodobnie w 63 r.n.e. w Rzymie podczas pierwszego uwięzienia Pawła.

Treść:
Księga ta nie opisuje całej działalności i dziejów apostołów, lecz skupia się na początkowej działalności apostołów Piotra i Pawła – aż do czasu pierwszego uwięzienia, i wspomina też działalność ap. Jakuba i ap. Jana. Przeczytasz w niej także pewne wzmianki o Szczepanie, Filipie, Barnabie i Apollosie.