21 października, 2016

Ewangelia według św. Jana

Czas trwania: 135 minut

Czas spisania ewangelii to rok 96. Jan był synem Zebedeusza i Salome (Mat 27,56). Wychowywał się w Betsaidzie i miał brata zwanego Jakubem Większym. Przed powołaniem wraz z bratem Jakubem byli rybakami (Mar 1,20; Łuk 5,1-11). Był umiłowanym uczniem Jezusa (Jan 13,23-25; 19,26; 20,2; 21,20-24) i świadkiem jego życia i nauki. Opisuje wydarzenia w dokładnym porządku chronologicznym, od początku do końca. Sporo miejsca poświęca: Królestwu Bożemu i naturze Jezusa – Syna Bożego.

Jego sprawozdania zwracają uwagę na rozmowy Jezusa z ludźmi. Ukazuję nam głębię charakteru i misji Jezusa i przedstawia to o wiele szerzej i bardziej wnikliwie niż inni ewangeliści. Próbuje odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań: „Co mam zrobić aby utrzymać z Jezusem ścisłą więź, z tym którego nie mogę zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć”.