21 października, 2016

Ewangelia według św. Łukasza

Czas trwania: 180 minut

Czas spisania ewangelii to początek lat 60-tych. Łukasz nie był naocznym świadkiem opisanych przez siebie wydarzeń (Łk 1,1-4). Na wstępie poświęca sporo miejsca na opis okresu dziecięcego z życia Chrystusa. Jest w opisach dokładny i wyczerpująco opisuje wydarzenia. Ewangelia została napisana z myślą o czytelniku greckim. Historię powstania tej ewangelii opisuje sam Łukasz w początkowych wierszach, wspominając Teofila, któremu chciał opisać wszystkie te wydarzenia jakie miały miejsce. Najwcześniejsze manuskrypty nazywają tą ewangelię „Według Łukasza”.

Łukasz ukazuje szczególną troskę Jezusa o ludzi pokrzywdzonych przez los i społeczeństwo. Ukazuje Jezusa jako wielkiego przyjaciela ludzkości, uwypuklając jego ludzką naturę.