23 września, 2016

Sodalicja Mariańska

sodalicja huddersfield

SODALICJA MARIAŃSKA
Sodalicja Mariańska w Huddersfield powstała w kwietniu 1950 roku.
Inicjatorem jej byl ojciec J. Warszawski przybyly z rzymu. Pierwszym moderatorem został tutejszy ks. proboszcz salezjanin J. Dryżałowski.
Z czasem założono sodalicję Młodzieżową. Sodalicja jest pod wezwaniem Matki Boskiej Kozielskiej a paronką jest św. Teresa.
Sodalicja istnieje już w naszej parafii przeszlo 60 tat. Sodalicja jest organizacją religijną, szczególnie szerzącą kult do Matki Boskiej.

Obecny zarząd ukonstutuował się następujaco:

Pani Prezes: sod. A.Mańkowska
Sekretarz:: sod. Z.Grabińska
Skarbnik: sod. A.Mańkowska
Kronikarz: sod. B.Gołąbek (vacant)
Sekcja Charytatywna: sod. Z.Białkowska

Sodalicja odbywa swe zebrania raz w,miesiącu, na których ks. moderator obecnie ks. Józef wygłasza ‘SŁOWO BOŻE” .

Omawiamy sprawy kościoła i wydarzenia z nim związane.

Zebrania są również poświęcane modlitwie i medytacji, sprarwy bieżącew parafii i praca na jej terenie.

Ubieramy kościół przez cały rok liturgiczny. Bierzemy udział we wszystk1ch uroczystościach tak kościelnych jak i narodowych w parafii.

Na Boże Ciało ustawiamy jeden z ołtarzy na terenie przy kościele. 8-go grudnia w świeto Niepokalanego Poczęcia odnawiamy swe ślubowania sodalicyjne i przyjmujerny nowych czlonków w nasze szeregi. Prenumerujemy miesięcznik Rycerz Niepokalanej
wydawany przez Franciszkanów w Niepokalanowie. Oprócz tego na Życie sodalicyjne składają się różne  imprezy i wydarzenia, które zapisywane są w kronice.

ZARYS PODSTAWOWEJ PRACY SODALICYJNEJ

1. Przystępowanie do Stołu Pańskiego przynajmniej raz w miesiącu.
2. Udział w miesięcznych zebraniach w czasie, których dla pogłębienia życia duchowego czyta się wyjątki
z Pisma Św., lub lektury religijnej, jak np. “O naśladowaniu Chrystusa” lub żywoty świętych .
Również opracowuje się referaty na tematy religijne. Są też zebrania poświęcone modlitwie i medytacji.
3. Doroczne odnowienie ślubowań sodalioyjnych w święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Wtedy też przyjmowane są nowe sodalistki i kandydatki.
4.Udział w zjazdach sodalicyjnych na terenie W. Brytanii.
5.Udział w życiu parafii:
I. Wspólna adoracja przy Bożym Grobie w Wielki Piątek.
II. Ustawienie i ubranie jednego z ołtarzy na procesję Bożego ciała, oraz udział w procesji z chorągwią sodalicyjną.
III. Udział z chorągwią w pielgrzymkach dekanalnych.
IV. Udział w mszach św.za kościół prześladowany, wspólnie z angielską organizacją Catholic Women ‘s League.
6. Posługa w kościele – czyszczenie sprzętu Liturgicznego i ubieranie ołtarzy.
7. Akcja zarobkowa na cele charytatwne – doroczny bazar w Niedzielę Palmową.
8. Urządzanie akademii i wieczornic maryjnych i innych religijnych lub udział w podobnych imprezach
zorganizowanych przez inne organizacje.
9. Pomoc przy opłatkach i innych uroczystościach parafialnych.

Loading