6 kwietnia, 2020

Triduum Paschalne

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK –  Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Te dni to jedno wielkie święto uobecniające największe tajemnice naszego zbawienia. Zebrani wokół Chrystusa będziemy uczestniczyć w wydarzeniu Wieczernika, w Męce na Golgocie i chwalebnym zmartwychwstaniu w noc paschalną. Dziś wspominamy pamiątkę dnia, w którym “nasz Pan Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” i ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. Umywając zaś nogi swoim uczniom dał nam przykład prawdziwej miłości wypływającej z Eucharystii. Wymownym symbolem dzisiejszej celebracji jest puste tabernakulum. Jest ono dla nas znakiem, że to właśnie sprawowana we wspólnocie Msza Święta to “źródło i szczyt” naszego życia chrześcijańskiego, z którego wypływają wszystkie inne dobra duchowe przekazywane nam za pośrednictwem Kościoła. Wejdźmy razem z Jezusem i uczniami do Wieczernika i zajmijmy miejsce za stołem. Utkwijmy nasz wzrok na Jezusie, który „do końca nas umiłował”, i który w swojej ofierze składa Siebie za nas. Zasiada z nami do stołu i mówi: „gorąco pragnę spożyć z wami paschę”. Za brak szacunku do Eucharystii i wiele razy świętokradzkie przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej przepraszajmy teraz dobrego Boga, licząc na Jego niezgłębione miłosierdzie. MSZA ŚWIĘTA NA ŻYWO PRZEZ INTERNET Z NASZEGO KOŚCIOŁA O GODZ.18.00.

WIELKI PIĄTEK  – treścią dnia dzisiejszego jest Męka i Śmierć Chrystusa na krzyżu, przez którą dokonało się nasze zbawienie i odkupienie. Dzisiaj w jedyny dzień całego roku, w Kościołach na całym świecie nie jest sprawowana Eucharystia. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się procesją wejścia w milczeniu, następnie celebrans będzie modlił się leżąc krzyżem. W tym czasie, klęcząc, będziemy trwali w modlitewnym skupieniu. Zaraz po tym ma miejsce liturgia słowa, w której centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii następuje modlitwa wiernych, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich „obmyła Krew przelana na krzyżu”. Po Modlitwie wiernych nastąpi druga część liturgii adoracja Krzyża. Najpierw zostanie uroczyście wniesiony zasłonięty Krzyż, który będzie stopniowo odsłaniany, i który wspólnie będziemy adorować. Ostatnią częścią dzisiejszej Liturgii będzie Komunia eucharystyczna, a na zakończenie Najświętszy Sakrament procesyjnie przeniesiemy do Grobu Pańskiego, przy którym będziemy trwać w modlitewnej zadumie aż do poranka zmartwychwstania. DROGA KRZYŻOWA NA ŻYWO PRZEZ INTERNET Z NASZEGO KOŚCIOŁA O GODZ. 14.30 A PÓŻNIEJ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ.15.00

WIELKA SOBOTA – LITURGIA PASCHALNA – Święta noc, w jaką się zgromadziliśmy to radosne czuwanie na cześć Pana. Wigilia Paschalna jest szczytem całego roku liturgicznego, najważniejszą celebracją liturgiczną w całym Kościele. Jest to rzeczywiście noc Zmartwychwstania Chrystusa, noc zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Tą święta liturgią rozpoczniemy Okres Wielkanocny w Kościele, sprawowanie Zmartwychwstania Pańskiego, które jest „Uroczystością nad uroczystościami”. Wigilia Paschalna obejmować będzie: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i sprawowanie Eucharystii. Liturgia światła rozpocznie się błogosławieństwem ognia, od którego zostanie zapalony nowy paschał – symbol Chrystusa, który jest życiem świata. On przez swoje Zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu. Zapaliwszy więc po drugim wezwaniu „Światło Chrystusa” nasze świece będziemy kroczyć za Chrystusem, wyznając, że jesteśmy Jego ludem, nabytym Jego Krwią, ludem, który ze śmierci przeszedł do życia. Z kolei zaś w uroczystym i pełnym radości Orędziu Wielkanocnym ogłosimy całemu światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Następnie w słowie Bożym rozważać będziemy wielkie dzieła jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, przede wszystkim wyprowadzenie z niewoli egipskiej, które było zapowiedzią największego i najważniejszego wyzwolenia człowieka, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. W tę tajemnice Chrystusa włączył każdego z nas chrzest święty, dlatego też w trzeciej części naszej liturgii odnowimy nasze chrzcielne przyrzeczenia, składając Bogu dziękczynienie za przyjęty sakrament zbawienia. Kulminacyjnym momentem naszej dzisiejszej liturgii będzie sprawowanie liturgii Eucharystycznej, która jest nie tylko wspomnieniem, ale uobecnieniem tajemnic życia Chrystusa pośród nas. Jest darem niewysłowionej miłości Bożej, w którym możemy przyjmować prawdziwie samego Pana.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA ŻYWO PRZEZ INTERNET Z NASZEGO KOŚCIOŁA PO NOWENNIE I KORONCE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O GODZ.15.00.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ NA ŻYWO PRZEZ INTERNET Z NASZEGO KOŚCIOŁA O GODZ.20.00.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela stajemy wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii Jego chwalebne Zmartwychwstanie. To szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W świętej liturgii możemy zaś nie tylko to wspominać, ale poprzez sprawowane misterium w sposób rzeczywisty jego uczestnikami. Fakt ten zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania naszej wiary. Dlatego na progu tej liturgii, pełni pokory, przeprośmy za nasze grzechy i słabości, za brak świadectwa o Zmartwychwstałym w naszym codziennym życiu.

MSZA ŚWIĘTA NA ŻYWO PRZEZ INTERNET Z NASZEGO KOŚCIOŁA O GODZ.11.15.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA ŻYWO  (ONLINE ) Z NASZEGO KOŚCIOŁA

Tradycyjne poświęcenie pokarmów na stól wielkanocny w obecnej sytuacji nie może odbyć się w kościele, dlatego prosimy, aby przygotować je w waszych domach i uczestniczyć w modlitwie błogosławieństwa w Wielką Sobotę o godz.15.00 online – poprzez łącza internetowe  z naszego kościoła po Nowennie do Miłosierdzia Bożego.Dodatkowo poniżej zamieszczamy Obrzęd Stołu Wielkanocnego,który można wykorzystać przy uroczystym śniadaniu w dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO W DOMU

Głowa’ domu zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1Tes5,16-18): Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: (można pokropić pokarmy wodą święconą).

Składamy sobie życzenia wielkanocne. Spożywamy śniadanie.

Na zakończenie warto przeczytać z Pisma Świętego Ewangelię o Zmartwychwstaniu Chrystusa: J rozdz. 20 i zaśpiewać pieśń wielkanocną i dołączyć modlitwę: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Od Wielkiego Piątku rozpoczniemy NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO jako nasze duchowe przygotowanie na ŚWIĘTO  BOZEGO MIŁOSIERDZIA. Przez dziewięć kolejnych dni zapraszam do włączenia się w modlitwę przez odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w waszych rodzinach o godz.15.00.

ZAPROSZENIE DO MODLITWY I POSTU

Jako Wspólnota Parafialna chcemy modlić się ( Różaniec, Koronka) i podjąć jakąś formę postu w intencji zatrzymania epidemii oraz za osoby zarażone i ich bliskich.Prośmy także o pokój serca i zaufanie Bogu w obliczu zagrożenia.Zachęcam, aby się modlić w domach całymi rodzinami.

JAK SIĘ WYSPOWIADAĆ GDY KOŚCIOŁY SĄ ZAMKNIĘTE

Okres Wielkiego Postu jest dla wielu czasem nawrócenia i pojednania się z Bogiem.Ze względu na trwającą epidemię i związane z nią ograniczenia nie możemy zgromadzić się w kościele i przeżyć Spowiedzi Świętej tak jak zwykle. Odsyłam do artykułu ,który został umieszczony w dziale AKTUALNOŚCI o Spowiedzi Świętej.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim parafianom za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc). Ograniczyliśmy maksymalnie nasze wydatki. Wsparcie w chwili obecnej możliwe jest po przez przelew na konto parafii lub czek. Szczegóły znajduje się na naszej stronie internetowej jak wspomóc parafię.

Loading